Описание

Фирма "Строй-Инвест" ЕООД е създадена 2004 г. Специализирана е в областта на цялостното изграждане и монтажа на електроинсталации - ниско, средно и високо напрежение в обществено административни, жилищни и промишлени сгради. Високо квалифицираните кадри имат водещо място за качественото изграждане на електроинсталациите.

Stroy invest

Изграждането на инсталациите е с материали, придружени със сертификати за европейско качество.

Обекти

Осъществените проекти в страната са новото Американско посолство в гр. София, Завод за хладилна техника Либхер в град Пловдив , Кауфланд – Кюстендил, Стара Загора, Казанлък, Пловдив II, IV,V, София V,VI,VII,VIII, X, Силистра, Ботевград, Бургас, Сандански, Перник, Карлово,Сливен, Шумен, Дупница, както и хотели и жилищни сгради.

Stroy invest

Обекти извън страната – Кауфланд - Онещи, Таргусекуеш, Кампина, Себес, Калараш (Румъния), Търговски център CannstatterCarree - Stuttgart, DaimlerChrysler MTC 122 – Ludwigsburg, Stuttgart, IT – PORT – Unterschleissheim, NeubauPflegenzentrum - Mering, соларни паркове в Испания, Кауфланд Мюнхен (Германия). АкцентеПфеделбах (Германия).

about stroy invest