Качество

Фирма "Строй-Инвест" предлага на свойте клиенти високо качествено изпълнение на електроинсталации, отговарящи на европейски изисквания, многократно доказано с изпълнени обекти в страната и чужбина

Коректност

Дългогодишната работа с нашите клиенти доказва лоялността и коректността ни.

Надежност

Изграждането на инсталациите е с материали, придружени със сертификати за европейско качество.

Нашите клиенти

Daimler
AmericanEmbassy
Ikea
Liebher
Kaufland
Breulinger
thumbnail

I група - строежи от III до V категория

Строежи от високо строителсво, прилежащата му инфраструктура, електронни, съобщителни мрежи и съоръжения

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11643
thumbnail

Трета група - строежи от трета категория

Строежи от енергийната инфраструктура

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11643
thumbnail

Пета група

Отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор "Строителство"

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=11643