Изгражданане на силнотокови инсталации

stroy invest

монтаж на табла (ГРТ), кабелоносещи системи, монтаж на осветителни тела,

Изгражданане на слаботокови инсталации

stroy invest

пожароизвестяване, СОТ, IT инсталации.

Транспортни услуги

stroy invest

Транспорт в страната и чужбина